Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2020-31, ajalla 19.3.2020

Kaupungingeodeetti
Maanankinta- ja vaihtopäätös:
§ 37 Maa-alueiden vaihto Pienteollisuustalo Oy, 14.04.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Hankinta-asiantuntijan toimen täyttäminen, 02.04.2020
§ 34 Hankinta-asiantuntijan tehtävän muuttaminen hankintalakimiehen tehtäväksi, 02.04.2020
§ 35 Hankintapäällikön tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuden arviointi, 02.04.2020
Muu päätös:
§ 36 Sovintosopimuksen hyväksyminen lämmöntoimitukseen liittyvässä riita-asiassa, 06.04.2020
§ 38 Kaupungintalon peruskorjaus - tilatyöryhmän nimeäminen, 07.04.2020

Kaupunginlakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Lakimiesharjoittelija lakiasiainyksikköön, 02.04.2020
Muu päätös:
§ 1 Valtionperinnön hakeminen, 02.04.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 35 Asuntotontin 10-10261-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.04.2020
§ 36 Asuntotontin 17-5581-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 03.04.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Ounasvaaran peruskoulun keittiölaitteiden toimittajan valinta, 09.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätös pidetään yleisesti nähtävänä  21.4.-12.5.2020 Rovaniemen kaupungin hallintopalveluissa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa viranhaltijapäätöksestä Sovintosopimuksen hyväksyminen lämmöntoimitukseen liittyvässä riita-asiassa (klo 15.20).

Kaupunginhallitus kuuli kaupunginlakimies Ville Vitikkaa ja hankintapäällikkö Satu Räisästä hankintatoimeen liittyvistä kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksistä 33, 34 ja 35 § (klo 16.35).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.