Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kela

  • tiedote 13.3.2020 Kela on varautunut koronavirusepidemiaan – etuuksien käsittelyn ja maksujen turvaaminen ensisijaista
  • tiedote 16.3.2020 Kela selvittää monia etuuksiin liittyviä asioita. Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne tarkoittaa sitä, että kuntoutuspalveluihin, tartuntatautipäivärahaan ja työttömyysetuuteen liittyviin uusiin kysymyksiin etsitään vastauksia.
  • tiedote 18.3.2020 Toimeentulotuen maksusitoumuksien toimittaminen koronatilanteessa. Jos toimeentulotuen asiakas on korona-epidemian vuoksi karanteenissa tai sairastunut ja tarvitsee kiireellisesti maksusitoumuksen elintarvikkeisiin, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä hänen puolestaan.
  • tiedote 18.3.2020 Kela sulkee palvelupisteitä toistaiseksi Osassa Kelan palvelupisteistä henkilökunta siirtyy etätyöhön hoitamaan puhelinpalvelua, minkä takia osa palvelupisteistä suljetaan toistaiseksi. Asiakkaita ohjeistetaan hoitamaan Kela-asiansa verkossa ja puhelimitse.

Rovaniemen kaupunki

  • nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja 1/2020 11.3.2020
  • rakennusvalvonta, rakennuksen purkamislupapäätös 12.3.2020 2020-103 19 §
  • rakennusvalvonta, rakennuksen purkamislupapäätös 20.3.2020 2020-111 25 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.