Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Vastine hankintaoikaisuun koskien hankintapäätöstä "Kodinkoneet ja viihde-eletroniikka", 09.03.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Maa-alueen myyminen / Innovoimala Oy Patokoski, 12.03.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Talouspäällikön tehtävän vaativuuden muutos, 09.03.2020
§ 21 Vs. hallintopäällikön tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos, 10.03.2020
§ 22 Verkostokoordinaattorin vakanssin siirtäminen, 12.03.2020
§ 25 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt tilapalvelukeskuksessa, 16.03.2020
§ 26 Irtisanoutuminen siivoojan toimesta , 17.03.2020
§ 27 Irtisanoutuminen keittiömestarin tehtävästä, 17.03.2020
Muu päätös:
§ 28 Päätös koulukuljetusten osittaisesta keskeyttämisestä koronavirustilanteesta johtuen - Ilmoitus ylivoimaisesta esteestä (JYSE 2014 Palvelut k) 14.4), 17.03.2020
§ 30 Poikkeusolojen johtoryhmän 17.3.2020 esittämät toimenpiteet, 18.03.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 23 Pandemiatyöryhmän nimeäminen, 12.03.2020
§ 29 Poikkeusolojen johtoryhmän kokoonpanon muuttaminen, 17.03.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 14 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus Hirvaalla, 11.03.2020
§ 15 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus Songassa, 11.03.2020
§ 16 Asuntotontin 10-10261-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 17 Asuntotontin 10-10257-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 18 Asuinrakennusten tontin 3-3063-1 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 11.03.2020
§ 19 Asuntotontin 17-5584-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.03.2020
§ 20 Asuntotontin 10-10261-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 21 Asuinpientalotontin 10-10230-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 22 Asuntotontin 10-10258-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 23 Asuntotontin 10-10255-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 24 Asuntotontin 8-8226-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 11.03.2020
§ 25 Asuntotontin 10-10262-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.03.2020
§ 26 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.03.2020
§ 28 Asuntotontin 11-11327-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 17.03.2020
§ 29 Asuntotontin 11-11353-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 17.03.2020
§ 30 Asuntotontin 10-10255-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.03.2020
§ 31 Asuntotontin 10-10253-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.03.2020
§ 32 Asuntotontin 10-10257-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.03.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Eläinlääkärin avustajan tehtävänkuva ja palkan määrittäminen, 17.03.2020
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 13 Teollisuustonttia 8-8155-1 koskeva myynti/vuokrauspäätöksen täydentäminen ja varausajan jatkaminen, 12.03.2020
§ 15 Tontin 698-10-228-2 varaaminen Talvitie 30, 16.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.