Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Asuinkerrostalotontin 698-13-3179-1 osoite Koivuojankatu 8 varaaminen Ylikylästä

ROIDno-2018-1090

Valmistelija

  • Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungilla oli julkisesti haettavana 17.3-5.4.2018 kerrostalotontteja Ylikylästä. Tonttia 698-13-3179-1 osoite Koivuojankatu 8 haki Suomen Aluerakennuttaja Oy perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun. Hakijalla on tarkoituksena toteuttaa Rovaniemen kaupunkiin Senioriasumisen uusi aika -konseptin mukaista ikäystävällistä asuinkerrostalorakentamista. Suunniteltu rakentamisajankohta on elokuu 2018. Tontille ei ollut muita hakijoita.

Tontin pinta-ala on 4638 m² ja rakennusoikeus on 1800 k-m². Kaavamerkintä on asuinkerrostalojen korttelialue (AK III).

Liitteenä on kartta varattavasta tontista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Suomen Aluerakentaja Oy:lle perustettavan Oy:n lukuun kerrostalotontin 698-13-3179-1 os Koivuojankatu 8 kaupunginhallituksen 22.9.2014 § 404 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-13-3179-1
Tontin pinta-ala: 4638 m²
Kaavamerkintä: AK III
Rakennusoikeus: 1800 k-m²
Tontin varausaika: 1.5. 2018-30.4.2019

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 7104,50 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 1140 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.4.2019 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 5964,50 euroa ja myyntihinta 119290,00 euroa (v. 2018 ind. 1927)

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, paikkatieto- ja tonttipalvelut Lehtinen,Martikainen, Ylijääskö

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi