Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Edustajan nimeäminen lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään

ROIDno-2018-1114

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisolain 3 luvun 9 §:ssä määritellään kuntien nuorisotyötä ja -politiikkaa. Asiakokonaisuuteen liittyvät nuorisotyön toteuttaminen, kasvatuksellisuus, eri toimintamuodot sekä moniammatillisuuden näkökulma.

Lain 9a § määrittelee kunnassa tehtävän moniammatillisen yhteistyön ja sitä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Tarvittaessa työryhmää voi täydentää myös muiden alojen edustajilla.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on toiminut Rovaniemellä vuodesta 2011 lähtien ja vuonna 2014 verkoston nimeksi muutettiin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjausryhmä.

Lain määrittelemät tehtävät ovat:

  1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
  3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
  4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

 Edellä mainittuja lainkohtia tarkastellaan siten, että lasten näkökulma on mukana. Ohjausryhmä toimii myös UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmänä sekä Rovaniemen kaupungin LAPE-työryhmänä.
 
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa vuodessa ja kokouksia teemoitetaan. Asiantuntijoita kutsutaan mukaan tarvittaessa.

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 9.4.2018 § 47 nimennyt lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo, ohjausryhmän puheenjohtaja, nuorisopalveluiden esimies Nella Sepänheimo, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, etsivän nuorisotyön koordinaattori Tero Rautio, sihteeri, palvelualuepäällikkö Ritva Olsén, erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho, sivistystoimen asiantuntija Anne Luiro, vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu, projektipäällikkö Joni Minkkinen (Nuorten Ohjaamo), johtava sosiaalityöntekijä Johanna Alajoutsijärvi (lastensuojelu), palveluesimies Eija Savelius-Koski (aikuisten sosiaalipalvelut), kaupunginarkkitehti Tarja Outila, varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Sanna-Maija Laiho, hallintoylilääkäri Paula Reponen, palveluesimies Tarja Laurila (terveysneuvonta), opinto-ohjaaja Päivi Palovaara (koulutuspalvelut), rikoskomisario Reko Silvenius (poliisi), kuraattori Sirkka Vaarala (Puolustusvoimat), nuorisojärjestöjen edustaja Raija Vanhamaa (Rovalan Nuoret ry), nuorisopastori Ari Jarva (Rovaniemen srk), asiakkuuspäällikkö Sanna Kähkönen (Eduro-säätiö), palveluesimies Päivi Kuusela (TE-toimisto), palvelupäällikkö Leila Hurtig (Lapin koulutuskeskus REDU), mielenterveysyksikön Mielitiimin vastaava hoitaja Sirkku Valve (Lapin sairaanhoitopiiri) ja nuorisovaltuuston edustaja opiskelija Joni Nieminen.

Rovaniemen kaupunginhallitusta, koulutuslautakuntaa ja vapaa-ajanlautakuntaa pyydetään nimeämään edustajansa Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansalan.

Tiedoksi

Tiedoksi Merja Tervo, ao. henkilö

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi