Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Eroaminen Rovaniemen Veljes- sairaskotisäätiön hallituksen jäsenyydestä / Outila

ROIDno-2017-4036

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenet nimetään siten, että Rovaniemen kaupunki nimeää neljä (4) jäsentä, Sotainvalidien Veljesliiton Rovaniemen osasto ry. kaksi (2) jäsentä, Rovaniemen Sotaveteraanit ry. yhden (1) ja Rovaniemen Rintamaveteraanit ry. yhden (1) jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Rovaniemen kaupungin edustajina Veljes-sairaskotisäätiön hallituksessa vuosina 2016 – 2017 ovat olleet Riku Tapio (puheenjohtaja), Leena Harju-Autti (varapuheenjohtaja), Laina Meriläinen sekä Jarmo Juntunen.

Säätiö pyytää, että Rovaniemen kaupunginhallitus nimeää neljä (4) edustajaa Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiölle vuosiksi 2018 – 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Veljes-sairaskotisäätiön hallitukseen neljä jäsentä vuosiksi 2018 - 2019.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Veljes-sairaskotisäätiön hallitukseen puheenjohtajaksi Maarit Airaksisen, varapuheenjohtajaksi Riku Tapion ja jäseniksi Jaana Hoikan ja Tiina Outilan.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tiina Outila on kaupungin kirjaamoon 10.4.2018 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön hallituksen jäsenyydestä 27.2.2018 alkaen. Eron syynä on se, että neuvtteluissa paikka oli osoitettu toiselle henkilölle (Mirja Tahvonen).

Kaupunginhallitus on 27.11.2017, 572 §  valinnut Veljes-Sairaskotitäätiön hallitukseen puheenjohtajaksi Maarit Airaksisen, varapuheenjohtajaksi Riku Tapion ja jäseniksi Jaana Hoikan ja Tiina Outilan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että myöntää eron Tiina Outilalle Veljes-Sairaskotisäätiön hallituksen jäsenyydestä 24.4.2018 lukien sekä valitsee Veljes-Sairaskotisäätiön hallituksen jäseneksi Mirja Tahvosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja nimesi hallitukseen Mirja Tahvosen.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Velljes-sairaskotitäätiö ry

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi