Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Lainan myöntäminen Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tuleviin investointeihin

ROIDno-2018-1075

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Energia ja Vesi konsernin suunnitellut investoinnit ovat yhteensä 128,4 miljoonaa euroa vuosina 2017 –2020. Investointisuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden perusteella Konsernin tarve uudelle rahoitukselle vuosina 2017 –2020 on yhteensä noin 51,1 miljoonaa euroa. Investointien rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että kaupunki vastaa varainhankinnasta ja myöntää lainat edelleen yhtiölle kulloisenkin hetken markkinaehtoisella korolla. Kaupungin, Yhtiön ja kaupunkikonsernin tilintarkastusyhteisön kanssa on valmisteltu 30 miljoonan pääomalainasopimus tulevien investointien rahoittamiseksi.

Tilintarkastusyhteisö KPMG:n tekemän mallinnuksen mukaisesti Napapiirin Energia ja Veden vuosina 2018-2020 otettavat uudet investointilainat ovat osaksi kaupungin myöntämiä pääomalainoja ja että vanhat lainat ovat etusijaisia mahdollisen maksuhäiriön sattuessa. Pääomalainat ovat vakuudettomia lainoja ja markkinaehtoinen korkotaso kyseisille pääomalainoille on 6,50 %:a, perustuen KPMG:n taloudelliseen selvitykseen konsernin tilasta ja markkinaehtoisesta 20-vuotisesta kiinteäkorkoisen lainan korkotasosta. Pääomalaina on vakuudeton. Tämän puitesopimuksen mukaisella pääomalainalla rahoitetaan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, Rovaniemen Verkko Oy:n ja  Napapiirin Vesi Oy:n pääsääntoisesti vuosina 2018 - 2020 toteutttavia korvaus- ja uusinvestointeja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan pääomalainan velkakirjan.

Päätös

Esko-Juhani Tennilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Varajäsen Aatos Nätynki otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Neve Oy, Marjo Jääskö, Taitoa,

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi