Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Luovutusehdot YL-tontille / Ounasrinteen päiväkoti

ROIDno-2018-1115

Valmistelija

  • Taina Lehtinen, kaupungingeodeetti, taina.lehtinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta päätti 2.3.2017, että Ounasrinteelle rakennetaan uusi 10-ryhmäinen päiväkoti, joka korvaa Ounasrinteen ja Kiekerön nykyiset päiväkodit. Koulutuslautakunta päätti 1.3.2018, 27 § hyväksyä Ounasrinteen päiväkodin hankesuunnitelman. Hanke siirtyi tilaliikelaitoksen valmisteltavaksi. Mahdollisen hankintapätöksen tekee kaupunginhallitus. Uuden päiväkodin valmistumisen tavoiteaikataulu on elokuu 2019. Kaupunginvaltuusto on 13.11.2017, 141 § päättänyt, että Ounasrinteen päiväkotihanke voidaan toteuttaa ns. elinkaari-, vuokrasopimus- tms. vaihtoehtoisella rahoitusmallilla.

Uusi päiväkoti on tarkoitus toteuttaa tontille 7-790-1 (Mustikkaharju 4) ja paikoitus osittain tontille 7-790-2 (Mustikkaharju 2). Tontin 7-790-1 kaavamerkintä on YL (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue), tontin pinta-ala on n. 10037 m2 ja rakennusoikeus 3000 krs-m2. Tontin 7-790-2 kaavamerkintä on LPA (autopaikkojen korttelialue) ja tontin pinta-ala on n. 1781 m2. LPA-tontin alueelle on tarkoitus sijoittaa osittain päiväkodin henkilökunnan ja saattoliikenteen pysäköintipaikat sekä urheilukentän pysäköintipaikat päiväkodin aukioloajan ulkopuolella.

Maapoliittisen ohjelman mukaan Y-tontit luovutetaan pääsääntöisesti vain vuokraamalla. Tontin vuokratason määrittelyssä voidaan käyttää lähialueen päiväkotitonttien aiempia hinnoittelupäätöksiä.

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Taina Lehtinen, puh. 040 522 9184.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa tontin 7-790-1 seuraavin ehdoin:

  1. Vuokra-aika on 30 vuotta.
  2. Perusvuokra on 1,07 euroa / m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1927.
  3. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun ehtoja.
  4. Tontin vuokraaja vastaa myös kustannuksellaan hankkeen tarvitsemien henkilökunnan ja saattoliikenteen autopaikkojen rakentamisesta sekä ylläpidosta, jotka voivat osittain sijoittua tontin 7-790-2 alueelle.
  5. Tontin vuokraaja ei saa estää tontin 7-790-2 alueella kulkemista.
  6. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Antti Lassilaa ja kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Terhi Heikkilän ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja että toteuttamisvaiheessa selvitetään sekä vuokramalli että elinkaarimalli.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja hyväksyi Sanna Karhun tekemän lisäysesityksen.

Tiedoksi

Tilaliikelaitos / Pekka Latvala, Juha Välitalo; Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Taina Lehtinen, Matti Ylijääskö, Outi Martikainen

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi