Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Lupa vuokraoikeuksien siirtoon / Napapiirin Vesi Oy

ROIDno-2018-1123

Valmistelija

  • Seppo Katainen, seppo.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on vuokrannut 3.6.2016 allekirjoitetuilla vuokrasopimuksilla tontit 9-9067-1, 9-9068-5 ja tonttijaonmukaisen tontin 9-9068-8 Napapiirin Vesi Oy:lle. Sopimusten kohdan 5.2 mukaan vuokraoikeutta ei ole oikeutta siirtää kolmannelle ilman kaupungin kirjallista suostumusta. Napapiirin Vesi Oy on myymässä vuokraoikeuksia Napapiirin Residuum Oy:lle ja on pyytänyt kaupungilta lupaa vuokraoikeuksien siirtoon.

Paikkatieto- ja Tonttipalveluiden mielestä sopimusten siirtämiselle ei ole estettä.

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Taina Lehtinen, puh. 040 522 9184.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunginhallitus päättää antaa luvan 3.6.2016 allekirjoitettujen tontteja 9-9067-1, 9-9068-5 ja tonttijaonmukaista tonttia 9-9068-8 koskevien vuokraoikeuksin siirtämisestä Napapiirin Vesi Oy:ltä Napapiirin Residuum Oy:lle.

Päätös

Esko-Juhani Tennilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Varajäsen Aatos Nätynki otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Taina Lehtistä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Napapiirin Vesi Oy, Napapiirin Residuum Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Taina Lehtinen, Seppo Katainen

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi