Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Maankäyttösopimus / Napapiiri

ROIDno-2018-1158

Valmistelija

  • Taina Lehtinen, kaupungingeodeetti, taina.lehtinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Strateginen kaavoitus on laatinut alueelle 2.10.2017 päivätyn asemakaavaehdotuksen. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.8. - 29.9.2017 ja toisen kerran 19.12.2017 - 18.1.2018.

Olavi Pokka Oy omistaa alueella kaksi tonttia: 18-5800-1 ja 18-5815-2. Tontin 18-5800-1 käyttötarkoitus on K-1.1 (liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja tontin 18-5815-2 käyttötarkoitus on RM (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). Asemakaavan muuutoksessa esitetään, että tontin 18-5800-1 käyttötarkoitus on KL-10 (liikerakennusten korttelialue). Em. tontti on osa uutta tonttia 18-5800-2. Tontin 18-5815-2 käyttötarkoitus eikä tontin alue eikä rakennusoikeus muutu. Maanomistajan omistaman maa-alueen rakennusoikeus nousee 4247 krs-m2.

Maankäyttösopimuksessa sovitaan, että maanomistaja maksaa kaupungille rakennusoikeuden muutoksesta kunnallistekniikan ja julkisen palvelurakenteen toteuttamisen kustannusten korvauksena 206.000 euroa. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kahden tontin myynnistä ja n. 2,64 hehtaarin suuruisen maa-alueen varaamisesta.

Lisätiedot: toimialajohtaja Martti Anttila, puh. 040 541 3645 ja kaupungingeodeetti Taina Lehtinen, puh. 040 522 9184

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Olavi Pokka Oy; Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Taina Lehtinen, Jukka Björkbacka

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi