Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n lainasopimusten uudistaminen

ROIDno-2018-1074

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2002, 105 § yhtiöittää kunnallisena liikelaitoksena toimineen Rovaniemen Energian. Kaupunginhallitus päätti yhtiöittämisestä 2.6.2003, 377 §. Valtuusto merkitsi yhtiöittämispäätöksen tiedoksi 9.6.2003, 83 §.Päätösten mukaisesti tuloutus yhtiöltä kaupungille toteutetaan kaupungin myöntämän lainan korkona ja mahdollisesti myöhemmin osinkoina. Kaupunki on myöntänyt silloisella Energia Oy:lle (nyk. Napapiirin Energia ja Vesi Oy) kaksi lainaa. Lainan 1 pääoma on 46 M€, korko kiinteä 5,5 %. Lainan 2:n pääoma on 10 M€ ja vuonna 2004 muutettujen ehtojen mukainen korko on 5,5 %. Molemmat lainat erääntyvät maksettaviksi ellei toisin sovita 1.7.2018.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018 § 27, että kaupunginhallitus valtuutetaan uudistamaan 1.7.2018 erääntyvät omistajalainat ja niiden ehdot. Tilintarkastusyhtiö KPMG on laatinut NeVe konsernista taloudellisen selvityksen, jonka perusteella on määritelty edellä mainittujen lainojen markkinaehtoinen korkotaso. Analyysissä on arvioitu korkotaso vuonna 2018 uusittaville omistajalainoille, joka lopullisesti määrätään sen hetken tasolle kun velkakirja tulee voimaan. Vakuusvaade täytetään siten, että konserni hakee yrityskiinnitykset, jotka kohdistuvat konsernin koko liiketoimintaan ja asettaa yrityskiinnitykset kaikkien luottojen vakuudeksi. Tämä lisävakuus täyttää ja kattaa kaupungin edellyttämät vakuusvaatimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lainavelkakirjan sillä edellytyksellä, että NeVe Oy on toimittanut kaupungille lainan vakuudeksi vaaditut yrityskiinnitykset.

Päätös

Esko-Juhani Tennilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Varajäsen Aatos Nätynki otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

NeVe Oy, Marjo Jääskö, Taitoa Oy

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi