Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 18/0084/2

ROIDno-2017-1505

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, vs. hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 28.2.2018 päätöksen (nro 18/0084/2) tietohallintoasiantuntijan viransijaisuutta koskevaan valitusasiaan.

Anne Iivari on tehnyt oikaisuvaatimuksen tietohallintojohtajan viranhaltijapäätöksestä 11.4.2014 4§. Kaupunginhallitus on 26.5.2014 päätöksellä 232 § hylännyt Iivarin oikaisuvaatimuksen. Iivarin valitettua kaupunginhallituksen päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 14.10.2015 antamallaan päätöksellä numero 15/06482/2 hylännyt Iivarin valituksen.

Iivari valitti edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 3.4.2017 antamallaan päätöksellä kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hallinto-oikeus ollut hallintokäyttölain 33 §:ssä tarkoitetulla tavalla huolehtinut siitä, että asia tulee selvitetyksi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on käsitellyt asian uudelleen ja 28.2.2018 antamassaan päätöksessä nro 18/0084/2 se on kumonnut kaupunginhallituksen 26.5.2014 päätöksen 232 §, sillä perusteella, että tietohallintoasiantuntijan sijaisen palkkaamisessa ei ole noudatettu vuorotteluvapaalakia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen nro 18/0084/2 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi