Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Toimiohje Lappica Oy:n yhtiökokoukseen

ROIDno-2018-1216

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 26.2.2018 § 73 päättänyt valita Lappica Oy:n yhtiökokousedustajaksi vs. hallintolakmies Miikka Ruokamon sekä päättänyt toimiohjeenaan, että po. yhtiön hallitukseen valitaan Martti Anttila (pj.), Sirkka Lankila (vpj.), Tapio Kekki, Timo Peisa ja Miia Palo.

Timo Peisa on ilmoittanut, että hän ei jatka Lappica Oy:n hallituksessa. Ranuan hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi on antanut suostumuksensa Lappica Oy:n hallitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Lappica Oy:n yhtiökokousedustajalle, että Lappica Oy:n hallitukseen valitaan Timo Peisan sijaan Eija Kokko-Petäjäjärvi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Miikka Ruokamo, Eija Kokko-Petäjäjärvi

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi