Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Tontin 1-3-17 myyminen / Pirkkakatu 3

ROIDno-2018-1077

Valmistelija

  • Taina Lehtinen, kaupungingeodeetti, taina.lehtinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki kuulutti myytäväksi asuinkerrostalotontin 1-3-17 osoitteessa Pirkkakatu 3. Tontin kaavamerkintä on AK V, pinta-ala n. 1471 m2 ja rakennusoikeus 2200 krs-m2. Tarjousten jättöaika oli 17.3. - 5.4.2018 klo 15.00. Kiinteistökauppa tulee tehdä viimeistään 30.11.2018.

Lisätiedot: toimialajohtaja Martti Anttila, puh. 040 541 3645 ja kaupungingeodeetti Taina Lehtinen, puh. 040 522 9184

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki myy tontin 1-3-17 korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Lapti Oy:lle tai Rakennusliike Lapti Oy:lle perustettavan yhtiön /perustetun yhtiön lukuun tai  Rakennusliike Lapti Oy:n määräämälle taholle kauppahinnalla 860.000 euroa tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Kiinteistökauppa on tehtävä viimeistään 30.11.2018.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Taina Lehtistä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet; Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Taina Lehtinen, Matti Ylijääskö, Outi Martikainen, Sakari Manninen

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi