Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.12.2019. Kokouksen päätöksistä §:t 106-110, 112-117 ei ole 23.1.2020 päättyneen valitusajan aikana saapunut valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 9.12.2019 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.