Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Sijoitusjärjestelyt

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17