Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Viranhaltijoiden ja lautakunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 4.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.2.2020
  • nimitysjaosto 13.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 18.2.2020
  • tilajaosto 20.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 21.2.2020

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä, 14.02.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Pitkäkestoiseen koulutukseen osallistuminen, 30.01.2020
§ 8 Työnantajan edustajat yhteistyötoimikunnassa 6.2.2020 alkaen, 05.02.2020
§ 9 Tietosuojavastaavan toimen sijaisuus 7.1.2020 alkaen, 06.02.2020
§ 10 Taloussihteerin vakanssin siirtäminen, 11.02.2020

Kaupunginkamreeri
Talouspäätös:
§ 2 Rovaniemen kaupungin omistuksessa olevien ajoneuvojen luovuttaminen Lapin pelastuslaitokselle, 14.01.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 2 Asuntotontin 17-5577-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 06.02.2020
§ 3 Asuntotontin 17-5578-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 06.02.2020
§ 4 Asuntotontin 11-11341-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 06.02.2020
§ 7 Rivitalotonttia 11-11359-2 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä, 11.02.2020
§ 8 Asuntotonttia 17-5584-2 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 11.02.2020
§ 9 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 11.02.2020
§ 10 Asuntotontin 17-5581-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.02.2020
§ 11 Asuntotontin 17-5576-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 11.02.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 CaseM-järjestelmän muutokset, 14.02.2020

Viestintäpäällikkö
§ 1 Kaupungin tapahtumakalenteri, 07.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.