Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja. Seuraavina vuorossa ovat Anja Joensuu ja Kalervo Björkbacka.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.12.2019.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Esko-Juhani Tennilän ja Sanna Luoman. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.