Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Ilmoitusasiat

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • yhtymähallituksen 28.8.2019 kokouksen esityslista, joka on julkiselta ostaltaan luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/2882019

     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi