Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • perusturvalautakunta 14.8.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.8.2019
  • tekninen lautakunta 20.8.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 27.8.2019
  • lupainsinööri lupatunnukset 14-17 / 2019 ajalla 15.-16.8.2019

Elinvoimajohtaja
Avustuspäätös:
§ 3 Lapin ensi- ja turvakoti ry, kuntalisäpäätös 1/2019, 13.08.2019
§ 4 Suomen Punainen Risti Kontti -ketju, kuntalisäpäätös 2/2019, 13.08.2019

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Koulutusstipendi Ylläsjärvi Marja Inkeri, 03.07.2019
§ 12 Koulutusstipendi Ahlsved Sari, 03.07.2019
§ 13 Koulutusstipendi Kukkala Sami, 24.07.2019
§ 14 Koulutusstipendi, 15.08.2019
§ 15 Koulutusstipendi, 26.08.2019

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 60 Vuokratun asuinkerrostalotontin 3-120-11 myynti os. Pohjolankatu 29, 16.08.2019
§ 61 Vuokratun asuinkerrostalotontin 6-631-4 myynti os. Louhikkotie 11, 16.08.2019
§ 63 Rivitalotonttia 15-1110-1 koskevan varausajan jatkaminen Saarenkylässä, 22.08.2019
§ 64 Vuokratun asuinrakennuspaikan no 1 myynti Oikaraisella, 22.08.2019
§ 65 Vuokratun asuntotontin 8-8172-3 myynti Länsikankaalla, 22.08.2019

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 74 Verkkosivuston päivitystyö, 21.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan 2019, 13.08.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 135 Vuokrattua asuinrakennuspaikkaa no 15 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Sinetässä, 22.08.2019
§ 136 Asuntotontin 10-10262-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 22.08.2019
§ 137 Asuntonttia 8-8224-1 koskevan varausajan jatkaminen Länsikankaalla, 22.08.2019
§ 138 Asuntotontin 11-11348-7 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 22.08.2019
§ 139 Asuntotontin 17-5580-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 22.08.2019
§ 140 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 22.08.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 67 Teollisuustontin 16-6296-2 luovuttaminen os. Jämytie 10, 26.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 3.-24.9.2019 Rovaniemen kaupungin hallintopalveluissa,​ Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi