Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati

  • Tiedote 20.3.2020, Ampuma- ja melutiedotteet Rovajärven ampuma-alueen ammunnoista ja harjoituksista ajalla 1.4.- 30.6.2020

Lapin ely-keskus

  • Tulvatiedote 23.3.2020

Lapin liitto

  • Lapin liiton hallituksen 2/2020 16.3.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja tiedoksi. Pöytäkirja liitteineen on viety 23.3.2020 Lapin liiton kotisivuille osoitteeseen: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020531

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 26.3.2020 kokouksen esityslista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat