Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja. Seuraavina vuorossa ovat Kalervo Björkbacka ja Sanna Karhu.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.4.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Alaojan ja Kalervo Björkbackan. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esko-Juhani Tennilä liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat