Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle osoitettujen viranhaltijapäätösten otto-oikeuden käsittely on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoituspäällikkö

  • Suunnittelutarveratkaisut 9.3.2020 § 2

Lupainsinöörit

  • Yleisten alueiden luvat 7.2. - 23.3.2020: Kaivulupa lupanrot: 7 - 11/2020, Sijoitusluvat lupanrot: 13 - 32 /2020

 

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Matilainen, 06.03.2020
§ 26 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Keskitalo, 06.03.2020
§ 27 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Telkkälä, 06.03.2020
§ 28 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Maaninka, 06.03.2020
§ 29 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Kivimäki, 06.03.2020
§ 30 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Kellokumpu, 06.03.2020
§ 31 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Lohi, 06.03.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 16 Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus, hankinnan keskeytys, 17.03.2020
§ 17 Kirkkolammenpuisto, rakennusurakka; urakoitsijan valinta, 17.03.2020
§ 18 Purupihkankadun rakentaminen, urakoitsijan valinta, 19.03.2020
Muu päätös:
§ 13 Katusuunnitelman hyväksyminen: Heinämiehentie ja Lp-alue, 04.03.2020
§ 14 Katusuunnitelmien hyväksyminen: Konkelotie, Sivakkatie, Pulkkatie, Nuotiotie ja Kiertotie välillä Nuotiotie-Sompiontie, 04.03.2020
§ 19 Katusuunnitelman hyväksyminen: Pujottelijantie, 20.03.2020

Kaupunginjohtaja
§ 24 COVID 19 - häiriötilanteen johtoryhmän 13.3. ja 15.3.2020 esittämät toimenpiteet Korona-viruksen leviämisen rajoittamiseksi, 16.03.2020
§ 31 Poikkeusolojen johtoryhmän 20.3.2020 esittämät toimenpiteet, 23.03.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Asuntotontin 10-10255-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 23.03.2020
Osoitepäätös:
§ 27 Karhunpesäntien linjauksen muuttaminen Pohtimolammella, 16.03.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Hankintojen elinkaaripalvelun hankinta, 20.03.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 8 KoodiLappi - ohjelmisto-osaamista nuorille, 20.02.2020
§ 12 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 1/2020, 10.03.2020
§ 14 Tapahtuma-avustus/Agilityn SM-kilpailut, 12.03.2020
Hankintapäätös:
§ 7 Asiantuntijapalvelujen hankinta WWCAM -konferenssin järjestelyihin, 20.02.2020
§ 11 Ruokolammentien peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 12.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Osaamo-hankkeen hankehenkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen määrittäminen, 28.02.2020
§ 20 Irtisanoutuminen kaupungininsinöörin virasta vakanssinro 17633001 ja viran täyttölupa, 23.03.2020
§ 21 Osaamo-hankkeen projektisuunnittelijan valintapäätös, 23.03.2020
§ 22 Osaamo-hankkeen työllisyyskoordinaattorien valintapäätös, 23.03.2020

Tilapalvelupäällikkö
§ 9 Uimahalli Vesihiiden rakennusurakoitsijan valinta, 12.03.2020
§ 10 Uimahalli Vesihiiden LVIS-urakoitsijan valinta, 12.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi
  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Kaavoituspäällikön päätös suunnittelutarveratkaisusta on kuulutettu nähtäville erikseen, lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 31.3.- 21.4.2020 Rovaniemen kaupungin hallintopalveluissa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Hannu Ovaskainen esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökseen 19.3.2020 § 18 Purupihkankadun rakentaminen, urakoitsijan valinta.

Puheenjohtaja totesi, että Hannu Ovaskaisen esitys kannattamattomana raukeaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Hannu Ovaskainen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat