Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 381 Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.9.2019. Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 24.10.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön, paitsi § 54 "Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö", josta on valitettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 9.9.2019 kokouksen päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 24.10.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön, paitsi § 54, josta on valitettu.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat