Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Viranhaltijoiden ja lautakunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • tekninen lautakunta 22.10.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.10.2019
     

Elinvoimajohtaja
Avustuspäätös:
§ 11 Lapin yliopiston ttk:n opiskeijoiden lumi- ja jäärakentamisen kilpailuun, 28.10.2019

Kaupunginlakimies
Vahingonkorvauspäätös:
§ 15 Vahinkorvaushakemus ajoneuvo (TZZ-953) / Ylisirkka Seppo, 14.10.2019
§ 16 Vahingonkorvauspäätös FIY-230 (Jyri Seppälä), 14.10.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 154 Asuinrakennuspaikan no 17 vuokraus Hirvaalla, 18.10.2019
§ 155 Asuinpientalotontin 6-6092-4 vuokraus Korkalovaarassa, 18.10.2019
§ 156 Asuinpientalotontin 6-6092-3 vuokraus Korkalovaarassa, 18.10.2019
§ 157 Asuinpientalotontin 6-6092-2 vuokraus Korkalovaarassa, 18.10.2019
§ 158 Asuntotontin 11-11324-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 18.10.2019
§ 159 Asuntotontin 13-13307-3 vuokraus / myynti Ylikylässä, 18.10.2019
§ 160 Asuntotontin 8-8218-1 vuokraus / myynti Länsikankaalta, 18.10.2019
§ 161 Asuntotontin 8-8216-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.10.2019
§ 162 Asuinrakennusten tontin 3-3064-3 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 25.10.2019
§ 163 Asuntotontin 17-5578-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.10.2019
§ 164 Asuntotontin 8-8216-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.10.2019
§ 165 Asuntotontin 8-8216-9 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.10.2019
§ 166 Asuntotontin 8-8215-5 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.10.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 76 Kerrostalotontin 3-3060-17 luovuttaminen, os. Willamonkuja 3, 23.10.2019
§ 77 Kerrostalotontin 3-3060-16 luovuttaminen, os. Willamonkuja 1, 23.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan pöytäkirjan ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakunnan pöytäkirja sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat