Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 475 Jukka Kujalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 mom.