Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati

  • tiedote 22.4.2020, Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen taistelu- sekä ampumaharjoituksista ilmoittaminen ajalle 1.4.2020 - 30.6.2020

Lapin ELY-keskus

  • Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tulvatiedote 28.4.2020

Lapin liitto

  • hallituksen 20.4.2020 pöytäkirja, joka on luettavissa Lapin liiton kotisivuilla osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020536

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja pitää vuoden 2019 vuosilomasta siirtyvät 4 lomapäivää 3.-6.8.2020 sekä vuoden 2020 vuosilomasta yhteensä kuusi lomapäivää 7.-9.8. ja 12.-14.8.2020. Lomavuoden 2020 vuosilomapäiviä puheenjohtaja pitää 30.4.2021 mennessä. Mahdollisesti säästövapaiksi siirrettävistä vuosilomapäivistä sovitaan huhtikuussa 2021.

     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että valtuutettu Matti Henttunen on eronnut Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja liittynyt Perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.