Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin ELY-keskus

  • kelirikkotiedote ja painorajoitusennuste 27.3.2020
  • tulvatiedote jäänsahauksesta Tornion Hellälässä 31.3.2020

Lapin liitto

  • Lapin liitto järjestää Lapin kuntapäättäjille verkkotapaamisen tiistaina 7.4. klo 12 PÄÄTTÄJÄNÄ POIKKEUSOLOISSA Miten demokratia ja hyvä päätöksenteko toimii koronakriisin aikana? Miten kohtaan kuntalaisia poikkeusoloissa? Miten viestin muutenkin kuin kriisitiedottamisen kautta? Miten luottamushenkilönä varaudun mahdollisiin sairastumisiin?

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 26.3.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/2632020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.