Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Viranhaltijoiden ja jaoston päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • kylien kehittämisjaosto 17.3.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.3.2020

 

Hallintopäällikkö Hallintopalvelut
Muu päätös:
§ 1 Asiakirja-aineiston säilytysmääräyksistä poikkeaminen elinvoimapalvelujen toimialalla, 27.03.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 34 Tontin 3-319-10 lyhytaikainen vuokraaminen / Oulun Rakennusteho Oy, 25.03.2020
§ 35 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan täydentäminen AP-tontilla os. Pohjatuulentie 1, 31.03.2020
§ 36 Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan täydentäminen AP-tontilla os. Pohjatuulentie 3, 31.03.2020

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 21 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ounasrinteentien jk+pp-tie välille Linnuntie-Rekimatka, 25.03.2020

Kaupunginjohtaja
§ 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus, 31.03.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 34 Asuntotontin 11-11349-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 31.03.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 62 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoiva, 27.03.2020

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
Hankintapäätös:
§ 5 Hinnantarkistus vuodelle 2020 ammatillisesta perhekotihoidosta / Ammatillinen perhekoti Wanhavaara Oy, 25.03.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Erikoistumisopinnot Lasten fysioterapia, 30.03.2020
§ 15 Palveluesimiehen varahenkilön ja tehtäväpalkan määrääminen/Kuntoutus, 31.03.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Näsmäntien korvaavien tilojen valmisteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden lisähankinta, 25.03.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
§ 24 Aronrinteen peruskorjaus välillä Kairatie-Peräpuistikko, urakoitsijan valinta, 31.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Työvapaapäätös, 24.03.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 77 Yleislääkärin etätyöpanoksen osto - etälääkärin toimintamallien pilotointi avovastaanotolla, Coronaria Oy, 28.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493109, 28.03.2020
§ 74 Palveluesimiehen virantoimituksen muuttaminen määräajaksi 144230001/ Pandemia, 28.03.2020
§ 75 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493110, 28.03.2020
§ 76 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490103, 28.03.2020
Muu päätös:
§ 72 Tartuntataudeista vastaava lääkäri - nimeäminen ja työnjako, 28.03.2020

Kaupunginlakimies
Muu päätös:
§ 1 Valtionperinnön hakeminen, 02.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli kaupunginjohtajan päätöksestä § 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus, 31.03.2020, tuottaja Taina Torvelaa ja toimialajohtaja Jukka Kujalaa. Taina Torvela antoi myös informaation Arctic Design Weekistä.

Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli toimialajohtajan päätöstä § 24 Aronrinteen peruskorjaus välillä Kairatie-Peräpuistikko, urakoitsijan valinta.

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kaupunginjohtajan päätökseen § 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus, 31.03.2020. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien esityksen mukaisesti.

Petteri Pohja poistui tämän asian esittelyjen jälkeen klo 15.47.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.