Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anja Joensuu ja Terhi Heikkilä. Seuraavina vuorossa ovat Sara Tuisku ja Hannu Ovaskainen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.5.2019.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi