Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ilmoitusasiat

Perustelut

Finnavia Oy

 • 22.3.2019 Rovaniemen lentoaseman ympäristöluvan mukaisen siviililentoliikenteen päivitetty melunhallintasuunnitelma

Jääkäriprikaatin esikunta Sodankylä

 • Rovajärvi ampumatiedote 2/2019 ajalle 1.4.-30.6.2019

Kela

 • tiedote 25.3.2019 Suomeen muuttavien ja ulkomaille lähtevien oikeudet saada etuuksia muuttuvat 1.4.2019, joilloin voimaan tuleva laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa vaikuttaa siihen, kuinka kauan Suomesta tilapäisesti ulkomaille muuttanut henkilö on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin. Lainmuutokset koskevat myös ulkomailta Suomeen muuttavia.

Lapin ELY-keskus

 • 28.3.2019 Lapin ELY-keskuksen kelirikkotiedote ja painorajoitusennuste

Puolustusvoiman logistiikkalaitoksen esikunta

 • 27.3.2019 raportti Rovaniemen lentoaseman ympäristöluvan mukainen sotilasilmailua koskeva vuosiraportti 2018

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisovaltuuston kokouksen 1/2019 14.3.2019 kokouspöytäkirja
 • rakennusvalvontavirasto purkamislupapäätös 2019-108 Rakennuksen purkaminen
 • vammaisneuvoston kokouksen 2/2019 29.3.2019 kokouspöytäkirja
 • vanhusneuvoston kokouksen 2/2019 6.3.2019 kokouspöytäkirja
 • ympäristölautakunta 27.3.2019 päätökset: § 45 Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen purkamislupahakemus 2019-97 vanhalle koulurakennukselle ja kahdelle päiväkotirakennukselle, § 46 Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen purkamislupahakemus 2019-78 Syväsenvaaran päiväkodille, § 47 Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen purkamislupahakemus 2019-96 (rakennuksen siirto) Saaruanpuiston päiväkodille

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • Yhtymähallituksen 21.3.2019 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkiselta osaltaan. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan julkisine liitteineen löytyy nettisivuiltamme: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/2132019. Pöytäkirja kuulutetaan 22.3.2019 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset

Valtioneuvosto

 • 26.3.2019 YM Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot liittyvän asiakirjan VN/1969/2019-YM-1 Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi