Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin taloudenpito

ROIDno-2017-620

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

”Tänään Rovaniemen kaupungin valtuustoseminaarissa käsiteltiin kaupungin taloustilannetta jossa hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä kommentoi Rovaniemen tilaa nyt ja tulevaisuuden näkemyksiä asiassa.

Tohtori Laesterä kiinnitti huomiota kaupunginvelanoton kasvuvauhtiin. Saman huomion teki tilintarkastaja ja tarkastuslautakunnan edustaja 9.6.2016 kaupungin tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta käsiteltäessä.

Hallintotieteiden tohtori kertoi olevansa Hämeenlinnan ja Seinäjoen kaupunkien taloudentasapainoittamistoimenpiteissä mukana. Hän kommentoi mielestäni taloudenpidon suuntaa ja tapaa miten Rovaniemen pitäisi toimia tulevan varalle kun kuntatalous on entistä suurempien haasteiden edessä.

Edellä esitetyn perusteella esitän, että Rovaniemen kaupunki / kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto käyttäisi hyväksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän palveluita Rovaniemen kaupungin taloudentasapainoittamistoimenpideiden kartoittami-sessa ja kaupungin luotsaamista tämän vaikean ajan ohitse. Hänen toiminta tänään valtuustosalissa vakuutti ainakin minut.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on päättänyt toiminnan ja talouden uudistamisohjelman laatimisesta ja kaupunginhallitus huomioi ja hankkii kaiken mahdollisen tiedon kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi