Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 • Alakemijoen aluelautakunta 12.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.4.2019
 • Sodankyläntien aluelautakunta 13.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.4.2019
 • Ranuantien aluelautakunta 18.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.4.2019
 • Yläkemijoen aluelautakunta 19.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.3.2019
 • liikelaitoksen johtokunta 20.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 21.3.2019
 • koulutuslautakunta 20.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.3.2019
 • Alaounasjoen aluelautakunta 21.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.3.2019
 • tekninen lautakunta 26.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.4.2019
 • vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.3.2019
 • ympäristölautakunta 27.3.2019 §:t 41 ja 42, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.4.2019
 • perusturvalautakunta 27.3.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.4.2019

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 KVTES:n järjestelyerä 1.1.2019, 13.03.2019
§ 4 TTES:n järjestelyerä 1.1.2019, 13.03.2019
§ 5 Koulutusstipendin myöntäminen Peltoniemi Rita Maarit, 13.03.2019

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 35 Rakentamistöiden aloittamisajankohdan siirtäminen asuinpientalotontilla 4-498-1 Pullinrannassa, 29.03.2019
§ 36 Vuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöillä 401-19-8, 401-19-11 ja 401-20-9 Lapinkävijäntiellä, 29.03.2019

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 34 Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssi 11.-13.11.2019, 20.03.2019
Hankintapäätös:
§ 36 Kesätapahtumien toteutus Japanissa 2019, 27.03.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 37 Tietohallintoasiantuntijan toimen (vakanssinumero 75152002) täyttäminen, rekrytoinnin jatkaminen, 27.03.2019
§ 38 Tietohallintoasiantuntijan toimen (vakanssinumero 74748002) täyttäminen, rekrytoinnin jatkaminen, 27.03.2019
Muu päätös:
§ 33 Yhteistyösopimus Rovaniemen Palloseuran kanssa koskien Europelisarjaa 2019, 27.03.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 32 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 19.03.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 63 Asuntotontin 11-11338-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 25.03.2019
§ 64 Asuntotontin 11-11348-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 25.03.2019
§ 65 Asuntotontin 11-11304-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 25.03.2019
§ 66 Asuinpientalotonttia 10-10230-4 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 29.03.2019
§ 67 Asuntotonttia 8-8223-2 koskevan varausajan jatkaminen Länsikankaalla, 29.03.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 30 Teollisuustontin 8-8198-4 luovuttaminen os. Teletie 10, 26.03.2019
§ 31 Kerrostalotontin 698-13-3180-1 varaaminen os. Koivuojankatu 10, 27.03.2019
§ 32 AK-tontin 698-13-3180-2 os. Koivuojankatu 12 varaaminen, 27.03.2019
§ 33 Ak- tontin 698-13-3179-1 varaaminen os Koivuojankatu 8, 27.03.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
 • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakunnan pöytäkirja sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi