Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Poissa nimenhuudosta olivat Mika Kansanniva, Riku Tapio, Pertti Lakkala, Kari Tuominen, Eemeli Kajula, Matti Henttunen ja Vesa Puuronen.

Varajäsenistä läsnä olivat Veli-Matti Kilpimaa, Jukka Vaara, Aarne Jänkälä, Heikki Poranen ja Maija Pirttijärvi.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 11.6.2019. Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 12.-17.6.2019. Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehdissä Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi 12.6.2019.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että asioista 45 ja 47 käydään yhteinen yleiskeskustelu ja asia 47 käsitellään asian 45 jälkeen. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi