Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reino Rissanen ja Anna Suomalainen. Seuraavina vuorossa ovat Marjo Rundgren ja Riku Tapio.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.6.2019.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Rissanen ja Anna Suomalainen. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.6.2019.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi