Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Valtuustoaloite sairaalakoulun akuutit tilatarpeet saatava kuntoon (lisäpykälä)

ROIDno-2019-2089

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Sairaalakoulutoiminta on koulutuslautakunnan alaista opetustoimintaa, joka tapahtuu LSHP:ltä vuokratuissa tiloissa porokadulla. Koulussa opiskelee tai sairaalakoulu mahdollistaa opiskelun noin 40 peruskouluoppilaalle.

Sairaalan laajennushankkeen jälkeen selviää, mihin sairaalakoulu tulevaisuudessa sijoittuu, mutta sitä ennen koulun muutamat akuutit tiloihin liittyvät ongelmat on ratkaistava.

  • teknisentyön tilana toimii pieni ja kapea autotalli. Lisätilaa olisi saatavissa seinän takana olevasta varastohuoneesta.
  • oppilaat tarvitsevat kipeästi 12 säädettävää pulpettia ja tuolia. Tällä hetkellä koulutyötä tehdään vanhoissa pulpeteissa, jotka ei ole säädettävissä oppilaan fyysisten tarpeiden mukaisesti
  • piha-alue koostuu asfaltista ja hiekasta, mikä ei mahdollista sen tehokasta käyttöä. Pienehkölle hiekka-alueelle tarvittaisiin tekonurmi tai muu jokin muu ratkaisu.

Esitän, että yllämainitut ongelmat korjattaisiin pikimmiten. Määrällisesti kysymys on muutamasta tuhannesta eurosta.  Sairaalakoulun opetusympäristön pienetkin korjaustoimet ja panostukset kannattaa, sillä koulu tekee erittäin arvokasta opetustyötä hoito- ja kuntoutusjaksoilla olevien lasten parissa.

Lapsi ja nuori, joka kykenee opiskelemaan ja saa vieläpä jatko-opiskelupaikan maksaa varmasti kohtuullisten luokkatilojen aiheuttamat kustannukset takaisin.

Lisäksi esitän, että kaupunki nimeää edustajan jonka tehtävänä on huolehtia sairaalakoulun tarpeiden huomioimisesta laajennushankkeessa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Tiedoksi

Johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi