Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Valtuustoaloite tuulivoimasta tukea kylille ja ja kaupungin talouteen (lisäpykälä)

ROIDno-2019-1881

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Tuulivoiman kiinteistöverouudistuksen  ansiosta tuulivoimaloista on tullut nyt merkittävä tulonlähde kunnille. Rovaniemellä tuulivoimahankkeet ovat kuitenkin kaatuneet paikallisten vastustukseen. Jotta tuulivoima voisi tuottaa Rovaniemellä puhtaan energian lisäksi myös tasapainoa kaupungin talouteen, on kylien asema otettava nykyistä paremmin huomioon.

Me allekirjoittaneet esitämme, että  Rovaniemen kaupunki tekee linjauksen, jossa osa tuulivoimaloista saatavista verotuloista korvamerkitään kyseisen kylän tai alueen kehittämiseen, mihin tuulivoima sijoitetaan. Näin olisi mahdollista motivoida  paikallisia suhtautumaan myönteisesti tuulivoimahankkeisiin ja perustella kaupungin varojen alueellista käyttöä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Tiedoksi

Johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi