Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Poissa nimenhuudossa olivat Antti Liikkanen, Jorma Kuistio ja Päivi Alanne-Kunnari.

Varajäsenistä läsnä olivat Saara Koikkalainen ja Merja Mäntyniemi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valtuusto hyväksyi työjärjestyksen siten muutettuna, että asian 22 jälkeen käsitellään asia 27.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi