Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite kaikki kielet kaikkialle (lisäpykälä)

ROIDno-2018-883

Perustelut

Sakke Rantala ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi on yksi Suomen kansainvälisimmistä kaupungeista. Kielitaidon ja kulttuurien tuntemus on elintärkeää alueella tapahtuvalle vuorovaikutukselle ja elinkeinoelämälle.

Pienen ja harvaan asutun kaupungin elinehto on luoda yhdenvertaiset oppimisen edellytykset kaikkialla. Koulutuksen edelläkävijyyttä vahvistaaksemme esitämme, että:

  • mahdollistetaan laajan kielitarjonnan etäopetus kaikissa peruskouluissa ja lukioissa
  • pilotoidaan uusia toimintamalleja esimerkiksi varaamalla viikosta aikaa pelkästään etäopetuksella järjestettävää opetusta varten
  • selvitetään myös luonnontieteiden ja ohjelmoinnin etäoppimisen lisääminen osaksi opinpolkua peruskoulussa ja lukiossa."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi