Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylä Saarenkylä - Oikarainen - Koskenkylä (lisäpykälä)

ROIDno-2018-881

Perustelut

Hilpi Ahola ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kevyenliikenteenväylä Saarenkylä- Oikarainen- Koskenkylä Kuusamontie on jo nykyisellään vilkkaasti liikennöity kapea tie, suurimmalta osalta ilman kevyelle liikenteelle varattua tila. Erityisen haasteen kevyelle liikenteelle aiheuttaa vilkas rekkaliikenne, sora- ja tukkirekat. Esitän, että uuden Vartioniemen asemakaavan yhteydessä tehdään toteutus suunnitelma kevyenliikenteen väylästä joka kiertää Kemijoen molemmin puolin,Saarenkylä-Oikarainen-Koskenkylä. Tämä reitti on jo nyt laajasti kaupunkilaisten suosima pyöräilyreitti. Kevyenliikenteenväylä parantaisi merkittävästi turvallisuutta ja lisäisi mahdollisuutta pyöräillä ja retkeillä tällä luonnonkauniilla alueella. Kevyenliikenteen väylän puute aiheuttaa vaarallisia kevyen- ja muun liikenteen kohtaamisia. Alueelle leviävä uusi asutus ja erityisesti Vartionimen asemakaava tulee entisestään lisäämään liikennettä alueella."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi