Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Poissa nimenhuudossa olivat Liisa Ansala, Sakke Rantala, Jouko Lampela, Anja Joensuu ja Heikki Luiro. Varajäsenistä läsnä olivat  Merja Mäntyniemi, Ari Karvo, Jaakko Raivio ja Aarne Jänkälä.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 14.1.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 14.1.2020.

Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 15.1.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat