Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite kaupunki selvittää ulkomaisten bussien vaihtoehtoisia pysäköinti- ja varikkoratkaisuja (lisäpykälä)

ROIDno-2020-188

Perustelut

Valuutettu Jaakko Portti ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet  esitämme, että kaupunki selvittää vaihtoehtoisia toimia ulkomaisten turistibussien aiheuttamaan häiriöön ja ongelmiin hiihtolatujen, keikkareittien ja muiden vapaa-ajan  lähtöpaikkojen pysäköintiongelmaan.

Vaihtoehtoisia malleja voivat olla pysäköinnin rajoittaminen ko. alueilla liikennemerkein esim. aikarajoitus tai yön yli- pysäköintikielto. Tai pysäköintipaikan merkitseminen vain tietynlaista pysäköintiä varten. Kaupunki voisi myös osoittaa tietyn alueen tai alueita parkkeeraus- ja varikkokäyttöön. Käytöstä perittäisiin käypä korvaus.

PERUSTELUT:

Ulkomaisten turistibussien parkkeeraaminen ja pitkäaikainen säilyttäminen hiihtolatujen ynnä muilla pysäköintipaikoilla on puhuttanut ja häirinnyt kuntalaisia. Aina vapaata parkkipaikkaa ei ole edes löytynyt. Kaupungin ylläpitämät parkkialueet eivät ole tarkoitettu tällaiseen pysäköintikäyttöön. Paikallisilla liikenneyrittäjillä on omat varikkoalueensa, jonka he kustannuksella an ylläpitävät."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat