Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtuustoaloite omistajaohjauksen toteutuminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-187

Perustelut

Valuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin uusi organisaatio on saatettu voimaan. Kysyisin tärkeän asian: mitenkä Rovaniemen kaupungin uudessa organisaatiossa käytännössä varmistetaan omistajaohjaus siten, että vuosia kestänyt ongelma omistajaohjauksen osalta nyt käytännössä ratkeaisi? Tämä tiedostettu ongelma olisi huomioitava nyt uuden organisaation astuessa voimaan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat