Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Poissa olivat Anja Joensuu, Johanna Ojala-Niemelä, Reino Rissanen ja Marjo Rundgren. Varajäsenistä läsnä olivat Ari Karvo, Antti Väänänen ja Seija Hiltunen.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 14.5.2019. Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 14.-20.5.2019.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehdissä Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi 15.5.2019.

Kokous todettiin  lailliseksi  ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutetut Sara Tuisku ja Kari Tuominen ovat eronneet kokoomuksen valtuustoryhmästä.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi