Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Esityslista on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Puuronen ja Maarit Simoska. Seuraavina vuorossa ovat Reino Rissanen ja Anna Suomalainen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.5.2019.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi