Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Puuronen ja Maarit Simoska. Seuraavina vuorossa ovat Reino Rissanen ja Anna Suomalainen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.5.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Puuronen ja Maarit Simoska. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.5.2019.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi