Jätkänkynttilä silta

Konsernijaosto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi elinkeinopolitiikan ja konsernin omistajaohjaukseen liittyvät ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.