Jätkänkynttilä silta

Konsernijaosto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi:

  • elinkeinoseminaari torstaina 21.11. klo 13.00.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.