Jätkänkynttilä silta

Konsernijaosto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Rovaniemen kotiseutumuseon toiminnan esittely

ROIDno-2019-306

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kotiseutumuseota ylläpitää Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry. Totto ry:n toiminnan tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietouden lisääminen. Rovaniemen kotiseutumuseota kehitetään kaikenikäisiä kiinnostavaksi ja tunnetuksi perinnekulttuurin elämys- ja oppimiskeskukseksi.

Hankepäällikkö Kristiina Lehtonen esittelee Rovaniemen kotiseutumuseon toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto merkitsee Rovaniemen kotiseutumuseon toiminnan esittelyn tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi esittelyn tiedoksi.

Jäsen Esko-Juhani Tennilä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.08.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi