Konsernijaosto, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hotelli Metsähirvaan toiminnan esittely

ROIDno-2019-306

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Hotelli Metsähirvas avattiin joulukuussa 2018, mutta alueella ja rakennuksilla on takanaan pitkä historia.  Alueelle perustettiin metsänvartijan koulu vuonna 1904 ja paikka muuttui vuosikymmeniä myöhemmin metsäopistoksi, jona se toimi vuoteen 2004 saakka. Sirviön sisarukset perustivat v. 2017 rakennukseen majatalon ja jouluna 2018 perhehotellin.

Yrittäjä Mikko Sirviö esittelee hotellin toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi esittelyn tiedoksi.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi